Apple Premium Partner C&C expanderar till Norra Europa genom förvärvet av sjutton nya butiker i Finland, Estland och Lettland.C&C, en ledande europeisk teknik- och tjänsteleverantör, stärker sin internationella konkurrenskraft och inträder officiellt på de finska, estniska och lettiska marknaderna idag.


Efter sin expansion till Frankrike och Sverige tar den italienska Apple Premium Partnerns internationaliseringsprocess ytterligare ett steg genom närvaron i de baltiska länderna i och med förvärvet av varumärket iDeal.


iDeal Group AS är den enda Apple Premium Partner och Apple auktoriserad serviceleverantör i Estland och inkluderar iDeal-butiker i Lettland och 1Store i Finland och blir därmed den största Apple-partnern i Baltikum och Apples största premium-återförsäljare i Finland.


Grundat 1993 var företaget den första Apple-återförsäljaren i Estland och är nu den äldsta Apple-återförsäljaren i regionen med längst historik och över 30 års erfarenhet.


C&C har förvärvat sjutton nya butiker i de tre nordeuropeiska länderna, specifikt i städerna Riga, Helsingfors, Åbo, Tallinn och Tartu. Den italienska Apple Premium Partnerns målgrupp växer därmed. Den kan nu räkna med ett europeiskt detaljhandelsnätverk med 101 butiker, inklusive 48 i Italien, 22 i Frankrike och 14 i Sverige, för totalt över 1000 kvalificerade medarbetare som kan möta behoven på Apple-marknaden inom B2C, B2B och utbildningssektorn."Denna expansion representerar en avgörande möjlighet för C&C att bredda sin globala närvaro genom att ta sig in på nya marknader," - säger C&C:s styrelse - "Internationaliseringsprocessen som inleddes för två år sedan innefattar flera viktiga steg, såsom slutförandet av marknadsanalysen, som redan pågått i månader, för att identifiera möjligheter och utmaningar i detta nya område, utvecklingen av en inträdesstrategi anpassad till de specifika lokala förhållandena, sökandet efter lokala partners eller distributörer, anpassningen av produkten eller tjänsten efter behoven och preferenserna hos konsumenter på den nya marknaden, samt genomförandet av riktade marknadsförings- och kommunikationskampanjer för att främja varumärket och bygga medvetenhet och förtroende bland potentiella kunder."Apple Premium Partner C&C expanderar till Norra Europa genom förvärvet av sjutton nya butiker i Finland, Estland och Lettland.C&C, en ledande europeisk teknik- och tjänsteleverantör, stärker sin internationella konkurrenskraft och inträder officiellt på de finska, estniska och lettiska marknaderna idag.


Efter sin expansion till Frankrike och Sverige tar den italienska Apple Premium Partnerns internationaliseringsprocess ytterligare ett steg genom närvaron i de baltiska länderna i och med förvärvet av varumärket iDeal.


iDeal Group AS är den enda Apple Premium Partner och Apple auktoriserad serviceleverantör i Estland och inkluderar iDeal-butiker i Lettland och 1Store i Finland och blir därmed den största Apple-partnern i Baltikum och Apples största premium-återförsäljare i Finland.


Grundat 1993 var företaget den första Apple-återförsäljaren i Estland och är nu den äldsta Apple-återförsäljaren i regionen med längst historik och över 30 års erfarenhet.


C&C har förvärvat sjutton nya butiker i de tre nordeuropeiska länderna, specifikt i städerna Riga, Helsingfors, Åbo, Tallinn och Tartu. Den italienska Apple Premium Partnerns målgrupp växer därmed. Den kan nu räkna med ett europeiskt detaljhandelsnätverk med 101 butiker, inklusive 48 i Italien, 22 i Frankrike och 14 i Sverige, för totalt över 1000 kvalificerade medarbetare som kan möta behoven på Apple-marknaden inom B2C, B2B och utbildningssektorn."Denna expansion representerar en avgörande möjlighet för C&C att bredda sin globala närvaro genom att ta sig in på nya marknader," - säger C&C:s styrelse - "Internationaliseringsprocessen som inleddes för två år sedan innefattar flera viktiga steg, såsom slutförandet av marknadsanalysen, som redan pågått i månader, för att identifiera möjligheter och utmaningar i detta nya område, utvecklingen av en inträdesstrategi anpassad till de specifika lokala förhållandena, sökandet efter lokala partners eller distributörer, anpassningen av produkten eller tjänsten efter behoven och preferenserna hos konsumenter på den nya marknaden, samt genomförandet av riktade marknadsförings- och kommunikationskampanjer för att främja varumärket och bygga medvetenhet och förtroende bland potentiella kunder."Apple Premium Partner C&C expanderar till Norra Europa genom förvärvet av sjutton nya butiker i Finland, Estland och Lettland.C&C, en ledande europeisk teknik- och tjänsteleverantör, stärker sin internationella konkurrenskraft och inträder officiellt på de finska, estniska och lettiska marknaderna idag.


Efter sin expansion till Frankrike och Sverige tar den italienska Apple Premium Partnerns internationaliseringsprocess ytterligare ett steg genom närvaron i de baltiska länderna i och med förvärvet av varumärket iDeal.


iDeal Group AS är den enda Apple Premium Partner och Apple auktoriserad serviceleverantör i Estland och inkluderar iDeal-butiker i Lettland och 1Store i Finland och blir därmed den största Apple-partnern i Baltikum och Apples största premium-återförsäljare i Finland.


Grundat 1993 var företaget den första Apple-återförsäljaren i Estland och är nu den äldsta Apple-återförsäljaren i regionen med längst historik och över 30 års erfarenhet.


C&C har förvärvat sjutton nya butiker i de tre nordeuropeiska länderna, specifikt i städerna Riga, Helsingfors, Åbo, Tallinn och Tartu. Den italienska Apple Premium Partnerns målgrupp växer därmed. Den kan nu räkna med ett europeiskt detaljhandelsnätverk med 101 butiker, inklusive 48 i Italien, 22 i Frankrike och 14 i Sverige, för totalt över 1000 kvalificerade medarbetare som kan möta behoven på Apple-marknaden inom B2C, B2B och utbildningssektorn."Denna expansion representerar en avgörande möjlighet för C&C att bredda sin globala närvaro genom att ta sig in på nya marknader," - säger C&C:s styrelse - "Internationaliseringsprocessen som inleddes för två år sedan innefattar flera viktiga steg, såsom slutförandet av marknadsanalysen, som redan pågått i månader, för att identifiera möjligheter och utmaningar i detta nya område, utvecklingen av en inträdesstrategi anpassad till de specifika lokala förhållandena, sökandet efter lokala partners eller distributörer, anpassningen av produkten eller tjänsten efter behoven och preferenserna hos konsumenter på den nya marknaden, samt genomförandet av riktade marknadsförings- och kommunikationskampanjer för att främja varumärket och bygga medvetenhet och förtroende bland potentiella kunder."


Swedish

Swedish